Emergency - vocabulary

Nejprve se podívejte na tato slovíčka a fráze. Po kliknutí na slovíčko ho zopakujte po rodilém mluvčím. 

 

  • L2:
  • He was shot (with a gun).
  • He was stabbed (with a knife).
  • He was hit by a car.
  • He was beaten up. (physically attacked with punches and kicks)
  • He was bitten by a dog/snake.

 

A teď si zkuste tento testík:

112 (911)