MEETING NEW PEOPLE (questions)

Zkuste odpovídat na tyto otázky. Nejlepší by bylo, domluvit setkání na Skype s parťákem, pokud se na to ještě necítíte, odpovídejte nahlas.

(L1: pokaždé se snažte použít min. 3 věty,
L2: zkuste mluvit min. 1 minutu)

 What kind of people do you like to meet?

What are some things that you usually talk about when you meet a new person?

How important are first impressions to you?

Where is the best place to meet new people?

Have you ever met someone you hated right after meeting them?

What are the first things you notice when you meet someone?